Läs mer

Herrgårdsprojektet – de sex första utställningarna
Östra Nyland har exceptionellt många herrgårdar, med intressant historia på livets alla områden. Anledningen till att vi har valt just de sex gårdar som är aktuella nu när projektet startar är att de är geografiskt utspridda, sinsemellan olika och att det på gårdarna finns personer som gärna samarbetar inom projektet.

Planen är att Herrgårdsprojektet ska bli omfattande, mångsidigt och pågå i flera år.

Herrgårdsprojektet inleddes i liten skala sommaren 2013 då föreningen ställde ut några möbelgrupper, en del fotografier samt visade en film som beskrev möbelsnickarna Pihlmans arbete på Tjusterby gård i Pernå (numera Lovisa). Sedan dess har planeringen pågått vid sidan av annan verksamhet och kort kan man säga att konstskatterna är betydande.

Kulla gård, längst i öster i vår plan, finns i tidigare Strömfors kommun, nu en del av Lovisa. Professor Bo Lönnqvist har stor kunskap om gården, han är ordförande för Stiftelsen Kulla gård. En del av gårdens skatter har tidigare ställts ut på Lovisa museum

Kullo gård är i likhet med Malmgård en gård som också satsar på annan verksamhet vid sidan av jord- och skogsbruk. I karaktärshuset finns målningar, mattor, serviser och möbler av intresse som kan bli intressanta utställningar.

Granne till Kullo gård är Drägsby gård med en likaledes intressant historia, målningar, föremål, möbler och böcker.

Labby gård finns i den sydvästra delen av gamla Pernå. Gården har sedan mitten av 1900-talet genomgått stora förändringar. Här finns sådant som man kan vänta sig av en anrik gård: målningar, föremål och möbler från olika epoker. Just nu restaureras trädgården, målet är att den ska bli lika ståtlig som den var ännu under 1900-talets första hälft.

Malmgård inleder projektet med målningar från olika århundraden, föremål och en unik fotosamling med fotografen Signe Branders bilder från år 1910.

En väsentlig del av projektet kommer att vara dokumentation i ord och bild av gårdarna så som de fungerar idag. Tidigare skeden är väl dokumenterade, men nutidsdokumentationen är bristfälligare.

En betydande del kommer att vara att berätta om gårdarna ur olika synvinklar för barn och ungdomar. Planeringen tillsammans med bildningssektorn i Lovisa är i full gång för att projektet ska kunna starta i skolorna nästa termin. Föreningens främsta kontaktperson är utbildningschefen Timo Tenhunen. I mån av möjlighet ska skolorna besöka utställningarna och/eller gårdarna. Fotoutställningar kommer att cirkulera i skolorna, som också får besök av föreläsare. Vidtalade är redan arkitekten Eva-Karin Wilkko-Antell, FM Marketta Tamminen, FM Pia Wilhelmson och professor Bo Lönnqvist. Projektet gäller självfallet båda språkgrupperna.