Tjusterby

Kartanohankkeen näyttely Tjusterby – sukukartano tässä ja nyt esitteli Tjusterbyn kartanon elämää, taidekokoelmia ja interiööriä. Jo 1500-luvulla Pernajanlahden rannalle nousi Tjusterbyn kivinen kartano, aikanaan yksi Suomen suurimpia. Holvikellarit muistuttavat vielä vanhasta päärakennuksesta, siihen viittaa myös nykyinen päärakennus, 1860-luvulla rakennettu uusgoottilainen tiililinna.

Kartanon vuosisataisen historian merkkihetkiä on ollut itse kuninkaan, Kustaa Vaasan ja Kustaa II Aadolfin vierailut. Kartanonisännät toimivat aiempina vuosisatoina, eritoten ruotsin- ja venäjänvallan aikana merkittävissä sotilas- ja virkatehtävissä, mutta näyttely kertoo myös siitä, että kartano on ollut koti.

Tjusterby-näyttely jatkoi Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistyksen kartanohankkeen näyttelyiden sarjaa, jossa esitellään itäuusmaalaisten kartanoiden elämää ja taidekokoelmia.

* * *

Herrgårdsprojektets utställning Tjusterby – en släktgård i tiden presenterade livet på Tjusterby, konstsamlingar och intriörer. Redanpå 1500-talet reste sig ett stenslott vid Pernåvikens strand, Tjustrby var ettav de största godsen i Finland. Valvkällarna påminner fortfarande om den gamla huvudbyggnaden, det nya karaktärshuset anspelar på det gamla, ett nygotiskt tegelslott byggt sent 1880-tal.

Under gårdens många sekler långa historia har de minnesvärda besöken varit många, till och med rikets kungar Gustav Vasa och Gustav II Adolf har varit på besök. Godsherrarna hade under tidigare århundraden viktiga uppdrag inom militär och förvaltning, särskilt under svenska och ryska tiden, men utställningen berättar också att gården har varit och är ett hem.

Tjusterby-utställningen fortsatte Stödföreningen för Lovisa Konstcentrums herrgårdsserie, där östnyländska herrgårdars liv och konstsamlingar presenteras.

 

 

tjusterby-affisch-2