Art In Lov Residence

Art in Lov Residence on taiteilijaresidenssi Loviisassa. Residenssiin toivotetaan tervetulleiksi minkä tahansa taidemuodon ammattilaiset visuaalisista taiteista musiikkiin ja tanssiin, myös kuraattorit. Suurin osa vierastaiteilijoista ovat kansainvälisiä, mutta residenssiin voi tulla myös taiteilijoita muualta Suomesta. Residenssitoiminta käynnistettiin syksyllä 2021 ja sen taustalla on Loviisan taiteen tukiyhdistys ry.

Residenssimme omaleimaisimmat piirteet ovat paikallinen yhteistyö, mahdollisuudet osallistua, paikallinen toiminta ja taide julkisissa tiloissa. Toiveemme on, että jokaisella residenssitaiteilijalla on paikallinen yhteistyökumppani, joka voi olla kulttuurialan ammattilainen, instituutio tai yhteisö. Odotamme residenssitaiteilijoilta aktiivisuutta sekä paikallisyhteisössä että sosiaalisessa mediassa: jokaisen vierastaiteilijan tulee osallistua vähintään yhteen tapahtumaan, jossa yleisöllä on mahdollisuus tavata taiteilija. Myös residenssin tulokset tulee tehdä jollain lailla näkyväksi Loviisassa.

Pystymme tarjoamaan asumis- ja työskentelytilaa useammalle taiteilijalle kerralla tai sitten taiteilija voi tulla residenssiin yhdessä perheensä kanssa. Pyrimme olemaan joustavia aikataulujen kanssa, jotta taiteilijat voivat tulla silloin, kun ajankohta on heidän hankkeensa kannalta järkevin. Residenssitila on vanhassa kivitalossa Loviisan keskustassa torinäkymällä. Tilassa on suuri yhteinen työtila ja yhteisöllisesti järjestetyissä asumistiloissa on yhteinen keittiö ja kylpyhuone. Tilassa on yksi suurempi ja kaksi pienempää huonetta, joita voi käyttää makuuhuoneina tai työhuoneina. Residenssi ei ole esteetön liikkumisrajoitteisille. Vuokraamme esteettömät tilat tarvittaessa.

Residenssin laajuus riippuu ulkopuolisesta rahoituksesta. Tavoitteemme on rahoittaa vähintään 12 residenssikuukautta, niin että kuusi taiteilijaa olisi residenssissä kaksi kuukautta, mutta olemme joustavia ajoituksen sekä residenssikausien pituuden suhteen. Yhden residenssikauden voi jakaa lyhyemmiksi vierailuiksi tai useampi taiteilija voi jakaa yhden residenssikauden. Residenssitaiteilijoiden ja -hankkeiden valinnassa painotamme taiteellista tasoa, paikallista yhteyttä sekä kohdeyleisöjen ja taidemuotojen moninaisuutta. Pyrimme myös varmistamaan, että erilaiset vähemmistöt ovat edustettuina taiteilijavalinnoissa.

Taiteilijoita kutsutaan residenssiin sekä avointen hakujen kautta että kuratoituina kutsuina. Paikallisilla toimijoilla on myös mahdollisuuksia kutsua taiteilijoita, joiden kanssa he haluavat tehdä yhteistyötä. Yhdistyksessä toimii ammattitaiteilijoita, joten meille on tärkeää, että taiteilijoille maksetaan heidän tekemästään työstä ja että heille korvataan kulut. Residenssitaiteilijat eivät maksa vuokraa. Majoituksen lisäksi he saavat palkkion sekä tukea matka- ja materiaalikuluihin. Varsinaisen residenssitoiminnan lisäksi meillä on ”Drop in Residence” -konsepti, jossa käyttämättömiä huoneita voidaan vuokrata Loviisassa vieraileville taiteilijoille.