Tervik

Kartanonäyttelymme Tervik säteri – taiteen ja kulttuurin koti oli Suomen juhlavuoden ensimmäinen näyttelymme. Tervik edustaa varsin selkeälinjaisesti suomalaiskansallisesti tärkeän klassismin piirteitä – onpa 1800-luvun korjausrakentamisen suunnittelijakin suomalaisille tuttu C. L. Engel.

Tervikin kartanonisännät vaikuttivat tärkeissä tehtävissä ruotsin- ja venäjänvallanaikana, sekä siinä kehityksessä, joka johti Suomen itsenäistymiseen. Eräs tunnetuimmista lienee Robert Wilhelm de Geer, joka toimi myös Ruotsin kuninkaan toimia vastustavassa oppositiossa. Vuoden 1809 tunnetuilla Porvoon valtiopäivillä hänet nimitettiin maamarsalkaksi ja uuden hallituskonseljin jäseneksi.

* * *

UtställningenTervik säteri – hemmet med konst och kultur var den första för att fira Finland 100 år. Tervik representerar tydligt viktiga drag i den finsknationella klassicismen – så var också C.L. Engel den arkitekt som på 1800-talet svarade för renoveringsombyggnaden av karaktärshuset. Tervik har landets största privata porträttsamling, som porträtterna blir därför en väsentlig del av utställningen.

Godsägarna på Tervik hade viktiga uppdrag både under svenska och ryska tiden, liksom i den verksamhet som ledde till att Finland blev självständigt. En av de mest kända och betydelsefulla personerna var Robert Wilhelm de Geer, som också var aktiv inom oppositionen mot kungen i Sverige. Vid Borgå Lantdag 1809 utnämndes han till riksmarskalk och som medlem i regeringskonseljen.

 

tervik_affisch_fin100_v3