Art In Lov Residence

Art in Lov Residence är en konstnärsresidens i Lovisa, Finland. Residenset välkomnar professionella utövare av alla konstformer från bildkonst till musik och dans, vi bjuder också in kuratorer. Merparten av konstnärerna är utländska men residenskonstnärerna kan också vara finska konstnärer bosatta på andra orter än Lovisa. Residens verksamheten startade hösten 2021 och drivs av Stödföreningen för Lovisa Konst rf.

Utmärkande för residensen är vårt fokus på samarbeten med lokala aktörer, möjlighet till deltagande, lokala aktiviteter och konst i det offentliga rummet. Vi vill att alla residenskonstnärer har en lokal samarbetspart, det kan vara en professionell kulturutövare, men det kan också vara en institution eller förening. Vi förväntar oss att residenskonstnärerna är aktiva lokalt, varje gästande konstnär deltar i minst ett evenemang där allmänheten har möjlighet att möta konstnären och resultatet av residensen visas i Lovisa.

Vi kan inkvartera och erbjuda arbetsrum till flera konstnärer samtidigt, det är också möjligt för konstnärer att komma med familj. Vi strävar efter att vara flexibla med tidtabeller, så att konstnärerna kan komma när det är fördelaktigt för deras projekt. Utrymmet är beläget i ett gammat stenhus i centrum med utsikt över torget. Residenset har ett stort delat arbetsrum, boendet fungerar som ett kollektiv med delat kök och badrum samt ett stort och två mindre rum som kan användas som privata sovrum eller arbetsrum. Residensutrymmet är inte tillgängligt för personer med funktionshinder. Ifall att en gästkonstnär behöver mer tillgängliga utrymmen hyr vi dessa enligt behov.

Residensens omfattning är beroende av extern finansiering, vår målsättning är minst 12 residensmånader, 6 konstnärer för 2 månader var, men med utrymme för flexibilitet i fråga om både tid och residensperiodernas längd så att en residensvistelse också kan delas in på ett antal kortare perioder eller att flera konstnärer kan delta i residensen tilsammans. I urvalet beaktas konstnärlig kvalitet, lokal koppling och mångsidighet i både målgrupper och konstform. Vi strävar till att också olika minoritetsgrupper ska vara representerade i valet av konstnärer.

Konstnärer bjuds in både genom open call och som kuraterade inbjudningar. Lokala aktörer har också möjlighet att bjuda in konstnärer som de vill samarbeta med. Stödföreningen för Lovisa Konst rf. jobbar med professionella konstnärer och det är viktigt för oss att residenskonstnärerna skall ha betalt för sitt jobb samt ersättning för utgifter. Vi uppbär ingen hyra för boendet och konstnärerna får ett arvode samt bidrag till rese och materialkostnader.