Art in Lov – Välkommen

ART IN LOV RESIDENCE
Art in Lov Residence är en konstnärsresidens i Lovisa, Finland. Utmärkande för residensen är vårt fokus på samarbeten med lokala aktörer, möjlighet till deltagande, lokala aktiviteter och konst i det offentliga rummet. Konstnärer bjuds in både genom open call och som kuraterade inbjudningar.

ART IN LOV WHITE PAGE GALLERY
The Art in Lov White Page Gallery är något här. White Page Gallery/s är en översättning som behövs här.

ART IN LOV ASSOCIATION
Stödföreningen för Lovisa Konst rf ordnar utställningar och kulturevenemang samt upprätthåller residensen Art in Lov Residence. Vi vill berika konst- och kulturlivet i Lovisa genom intressanta och mångsidiga utställningar samt konst- och kulturtillställningar. Vi lyfter fram konstnärer som är kända såväl lokalt, nationellt som internationellt.