OPEN CALL!

För en residensvistelse på två månader i Lovisa där det ingår samarbete med en bildkonstlärare och skolklasser. Residensvistelsen ska äga rum under valfri tidpunkt mellan augusti och november 2023.

Lovisa är en liten, tvåspråkig stad vid kusten med ett småskaligt men aktivt kulturliv. Vi önskar bredda våra perspektiv och välkomnar initiativ som skapar någonting bestående. Residenslägenheten finns i en bostad i stadens centrum med gemensam ateljé på fem minuters promenadavstånd från skolan.

Residenset är gratis, resekostnader ersätts upptill 200 € (upptill 400 € i särskilda fall enligt överenskommelse) och ett arvode på 2000 € utbetalas för arbetet under perioden genom stipendiemedel riktade till att stöda konstnärers arbete i skolor. Vi söker en workshop på 5 x 90 minuter som kan förverkligas för upptill fyra grupper. Samtida teman prioriteras. Material och metoder kan vara allt från platsspecifik konst till affischdesign eller filmskapande. Vanliga konstnärsmaterial ingår, övriga material kan skaffas enligt överenskommelse. 

Vi önskar se någon form av aktivitet på sociala medier åtminstone en gång i veckan. Ett evenemang för allmänheten ordnas i form av en artist talk eller öppen workshop. Beroende på vad som skapas i verkstäderna kan en utställning eller liknande ordnas.

Bakgrund:

Bildkonst, som skolämnet heter i Finland, innefattar all visuell kultur. Elever i åldern 13-15 år i årskurserna 7-9 har en lektion på 90 minuter per vecka medan äldre elever i gymnasiet har 2-3 lektioner per vecka. 

Ett projekt skulle idealt äga rum under 4-6 veckor, vilket ger tid för annat arbete också. Arbetet med skolklasser sker under skoldagar och följer skolans schema. Heldagsaktiviteter kan ibland ordnas med god framförhållning.

Skolans språk är svenska. Workshoparna kan hållas på svenska eller engelska.

Bildkonstlärare Helena Björk är närvarande under alla workshopar. Hon har arbetat med samtidskonst i egenskap av curator och pedagog med fokus på möten mellan människor, platser och konst. Skolprojekt med konstnärer har fokus på dialog och gemensamma processer.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla CV, 3-5 bilder på verk eller länkar till video samt en projektbeskrivning som innehåller projektets centrala teman och en materialbudget. Kännedom om projektets teman hjälper oss integrera projektet i skolans läroplan. Du kan önska en viss åldersgrupp att arbeta med. Detaljer som tidtabell, material och exaktare utformning av konceptet kan planeras senare.

Sökande får besked i slutet av april. Residenset med den inbjudna konstnären slås fast i juni när finansieringen är bekräftad.

Skicka ansökan med CV, bildmaterial och en sida text till art@artinlov.org

Deadline för ansökan: 30.4.2023